I N L E I D I N G  

In het schema hieronder wordt een overzicht gegeven van de steunpalen van verschillende religies, filosofieŰn en godsdiensten.
De mens is verbonden en geharmoniseerd met de natuur. Er bestaan dynamische evenwichten die de natuur beheersen. Wu-wei = niet-ingrijpend handelen tegenover de natuur (instinctief, intu´tief). Onbewust neem je toch zaken in je op die dan weer latere handelingen en gedachten be´nvloeden. De rationele functie probeert via logica inzicht en beheersing te verwerven in de objectieve wereld. De mystieke functie is gericht op het mysterie en dus niet op inzicht. Dit leidt tot verlichting (een veranderd realiteitsbewustzijn).

In China zijn er verschillende religies en filosofieŰn die broederlijk naast elkaar bestaan. Ten eerste zijn er ôde drie wegenö of het San-chiao: het confucianisme, het boeddhisme en het tao´sme. Omdat Chinezen niet echt van mening zijn dat ze voor ÚÚn weg moeten kiezen en al de andere overboord moeten gooien, kiezen ze wat voor hen het nuttigst is thuis, publiekelijk of bij rituelen. Zo ontstond ook de populaire volksreligie die eigenlijk een versmelting is van de verschillende Chinese filosofieŰn, religies en godsdiensten.


Het tao´sme is rond 300 v.C. in China ontstaan met de geschriften van o.a. Lao-Tse (boek: Tao-Te-Ching) en Zhuang-Tse, dat dan ook beschouwd wordt als het zuiverste, onvervalste filosofische tao´sme.


Het chinese karakter voor "tao"     
Copyright © Bert Vandenbussche